ثبت شرکت تعاونی

شرکتهای تعاونی به شرکتی اطلاق میشود که زیر مجموعه وزارت تعاون بوده و تعدادی افراد هم صنف یا هم خانواده یا شریک و و دوست اقدام به برپایی آن مینمایند . این شرکتها با اهدافی از قبیل تولیدی، توزیعی ، کشاورزی ، دامداری ، بازرگانی ، خدماتی و پیمانکاری تاسیس میگردد .

ثبت شرکت تعاونی

شرکتهای تعاونی به شرکتی اطلاق میشود که زیر مجموعه وزارت تعاون بوده و تعدادی افراد هم صنف یا هم خانواده یا شریک و و دوست اقدام به برپایی آن مینمایند . این شرکتها با اهدافی از قبیل تولیدی، توزیعی ، کشاورزی ، دامداری ، بازرگانی ، خدماتی و  پیمانکاری تاسیس میگردد . 
شرایط ثبت شرکت تعاونی
 1. تعداد اعضا حداقل 7 نفر (5 نفر +2 نفر بازرس)
 2. نداشتن سو پیشینه
 3. داشتن مجوز در زمینه مرتبط که در زیر به توضیح آن میپردازیم:
شرکتهای تولیدی : برای ثبت شرکت تعاونی تولیدی نیاز است که مدرکی مرتبط با تولید توسط یکی از اعضا ارائه شود . مانند جواز تاسیس یا جواز تولید ، یا پروانه بهره برداری .
شرکتهای توزیعی : برای ثبت شرکت تعاونی توزیعی نیاز است که جواز کسب مرتبط به خدمات توزیعی ارائه گردد . داشتن این مدرک توسط یکی از اعضا الزامی میباشد . ارائه مدرکی مانند کارت بازرگانی نیز مورد تایید میباشد .
شرکتهای خدماتی : شرکتهایی که میخواهد در زمینه مشاوره مهندسی یا خدماتی فعالیت نماید میبایست مدرکی دال بر داشتن تخصص در این زمینه مانند مدرک تحصیلی مهندسی حداقل یکی از شرکا ارائه نمایند .
شرکتهای بازرگانی : در این نوع شرکتها ارائه مدرک کاتر بازرگانی توسط یکی از شرکا الزامی میباشد .
 
طریقه ثبت شرکت تعاونی :
 1. ابتدا میبایست کپی  شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا ارائه شود 
 2. سپس عقد قرارداد با شرکت ثبت رویال انجام گیرد 
 3. فرم ثبت شرکت تکمیل میگردد ، که سمتها در آن مشخص میگردد ، مدیر عامل ، رییس  هیات مدیره ، ناسب رییس هیات مدیره ، عضو هیات مدیره ، بازرس اصلی و بازرس علی البدل همگی مشخص میشود . سپس حق امضا دارندگان حق امضا ، سپس موضوع فعالیت شرکت ، نام شرکت ، آدرس شرکت نیز تعیین میگردد.
 4. ارائه مجوز مرتبط .
 5. سپس کلیه اوراق اعم از  اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شرکت ، صورتجلسه مجمع عمومی تنظیم میگردد .
 6. سپس در دوره ای که وزارت تعاون در نظر میگیرد کلیه اعضا هیات مدیره شرکت میکنند سپس آزمون میدهند .
 7. پس از قبولی در آزمون مجوز لازم از وزارت تعاون اخذ میگردد .
 8. سپس مدارک تایید شده به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد .
 9. پس از بررسی توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شرکت ثبت میگردد .
 10. سپس روزنامه رسمی چاپ میشود 
 
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی 
 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا
 2. گواهی عدم سو پیشینه برای همه اعضا و بازرسین
 3. مدرک مورد نیاز در زمینه تخصصی ارائه شود .
 4. فرم شرکت رویال ثبت تکمیل گردد .
 5. وکالتنامه وکیل امضا شود .
 6. مجوز وزارت تعاون توسط شرکت رویال ثبت اخذ میگردد .
 7. تایید دوره آموزشی گرفته میشود .
 8. امضا اوراق تنظیم شده توسط شرکت رویال ثبت 
 9. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 10. برای مدیر عامل داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
مدت زمان ثبت شرکت تعاونی :
اگر کلیه مدارک حاضر باشد (کپی مدارک شناسایی اعضا و گواهی عدم سو پیشینه ) حدود 2 ماه تا ثبت نهایی شرکت زمان خواهد برد .
 
مشاوره ثبت شرکت
[تعداد رای های دریافتی :2 [امتیاز مطلب :9.01 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
تنظیمات

یادداشت کاربران
درج یک یادداشت :
نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
3 + 7 = ?